Kvinnekontakt

Inger Grønlien Eriksen

Inger Grønlien Eriksen

Jeg er 71 år og Åmot er hjembygda mi, selv om jeg har bodd mange plasser en periode i livet. Jeg er sykepleier og har stort sett jobbet i forskjellige stillinger innenfor helsevesenet. Arbeiderpartiets fordelingspolitikk var avgjørende for at jeg meldte meg inn i partiet.
Eldreomsorg har alltid ligger mitt hjerte nær, men jeg er også opptatt av oppvekstvilkår for barn og unge og samarbeid på tvers av faggrupper til beste for barn og unge.