Kultur og frivillighet

På lag med Åmotsamfunnet!

Et aktivitetstilbud innen kultur, fritid og idrett er viktig for alle lokalsamfunn, der alle lokale aktører bidrar til integrering, utjevning av sosiale forskjeller, og som bringer folk sammen og skaper tilhørighet og identitet. Frivilligheten bidrar til læring og utvikling, og gir folk i alle aldre mulighet til å møtes, engasjere seg og å tilhøre et fellesskap.  Frivillige organisasjoner og et godt kulturtilbud motvirker ensomhet og fremmer folkehelse. Åmotsamfunnet har et mangfoldig og rikt kulturliv. Dette skyldes frivillige lag og organisasjoner, idrettslag, foreldre og andre frivillige som alle har et stort engasjement for menneskene og kommunen vår. Kultur er en viktig faktor for trivsel, utvikling og samhold.

Åmot Arbeiderparti vil:
 • Legge til rette for et mangfold av arenaer for idrett og fysisk aktivitet, både for organiserte så vel som for uorganiserte aktiviteter.
 • Gjøre Åmot til en «Ut i naturen»-kommune med korte og lange turer for små og store.
 • Videreutvikle friområdet ved barneskolen til et lavterskel aktivitetstilbud for alle uansett funksjonsevne og alder.
 • Påse at arbeidet med skatehall, buldreanlegg, e-sport og anlegg for dans i Kappahallen fullføres etter planen, og at uteområdet utvikles som skissert.
 • Utvikle Rena park og Rena syd som sosiale arenaer og møteplasser for alle i Åmot.
 • At det utredes behov for en oppgradering av Kulturhuset etter over 25 års drift.
 • Legge til rette for et godt og allsidig kultur- og aktivitetstilbud gitt gjennom kulturskolen, og i et tett samarbeid med frivillige lag og foreninger.
 • Gjennom utlånstilbud (BUA) stimulere til økt aktivitet i befolkningen.
 • Etablere tilskuddsordninger for lavinntektsfamilier for å gi alle barn tilgang på gode kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Styrke det frivillige organisasjonslivet.
 • Støtte tiltak som bidrar til å fortelle Åmots lokalhistorie.
 • Styrke folkehelsearbeidet i kommunen ved å satse på, og stimulere til, flere lavterskeltilbud.

Er du enig med Åmot Arbeiderparti om Kultur og frivillighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker