Våre politikere


Kommunestyret 2019 - 2023


Styret

  • Gunvor Stormoen har sittet i kommunestyret for Åmot Arbeiderparti fra 2019 til 2023. Gunvor ble valgt til partiets ordførerkandidat for valget 2023. Gunvor har lang erfaring fra kommunal sektor gjennom en rekke lederjobber gjennom sin yrkeskarriere.

  • Jeg er 71 år og Åmot er hjembygda mi, selv om jeg har bodd mange plasser en periode i livet. Jeg er sykepleier og har stort sett jobbet i forskjellige stillinger innenfor helsevesenet. Arbeiderpartiets fordelingspolitikk var avgjørende for at jeg meldte meg inn i partiet. Eldreomsorg har alltid ligger mitt hjerte nær, men jeg er også opptatt av oppvekstvilkår for barn og unge og samarbeid på tvers av faggrupper til beste for barn og unge.

  • Knut Mikkelsen

  • Kommunepolitiker for Åmot Arbeiderparti gjennom 16 år. Var ordfører i perioden 2011 - 2015, opposisjonsleder i perioden 2015 - 2019 og varaordfører fra 2019 til 2023.

  • Maja Cvetkovic