Vårt partiprogram

På lag med Åmotsamfunnet!

Gunvor A. Stormoen - ordførerkandidiat

Vi står overfor et nytt kommunevalg, og det er du som velger som skal gjøre deg opp en mening om hvilket parti du ønsker å stemme på. Dette er demokrati i praksis, og vi håper derfor du bruker stemmeretten din. Vi er stolte av kommunen vår. Vi er opptatte av et inkluderende samfunn hvor enkeltmennesket blir sett og ivaretatt - et samfunn som oppleves trygt i alle livets faser. Samtidig ser vi at det innen noen områder kan leveres enda bedre tjenester til innbyggerne, slik at enda flere kan leve gode liv i Åmot. Vi vil utvikle kommunen vår videre, gjennom å bygge gode løsninger innenfor felleskapets rammer basert på fellesskapets verdier.Det er dette vi legger i «På lag med Åmotsamfunnet». Åmot Arbeiderparti sitt handlingsprogram for kommende 4-årsperiode er delt opp i følgende hovedtemaer:

  • Næring og utvikling
  • Kultur og frivillighet
  • Oppvekst og utdanning
  • Helse og omsorg
  • Klima og miljø

Vi håper du tar deg tid til å lese programmet vårt, og at det fanger din interesse. Vi har ambisjoner for fellesskapet og Åmotsamfunnet, det synes vi du også skal tillate deg å ha. Håper du vil være med på laget. 

Godt valg! 

Gunvor A. StormoenOrdførerkandidat